Stt Tiếng Anh Ngắn Gọn

Cap tiếng Anh ngắn hay, cap tiếng Anh ngầu ngắn là những chủ đề được tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Trong bài viết dưới đây, META sẽ chia sẻ đến bạn những stt tiếng Anh ngắn gọn hay nhất. Hãy tham khảo nhé!

Những dòng cap tiếng Anh ngắn hay, cap tiếng Anh ngầu

Sau đây là những dòng stt tiếng Anh dễ thương, ngầu cực chất mà chúng tôi tổng hợp được. Hy vọng sẽ giúp bạn lựa chọn được một câu hay nhất để đăng lên mạng xã hội.

1. Always remember to smile because you never know who is falling in love with your smile.

Tạm dịch: Luôn luôn nhớ mỉm cười vì bạn không bao giờ biết ai đó đang bị cảm nắng với nụ cười ấy.

2. Some people choose to stay single simply because they are tired of giving everything and ending up with nothing.

Tạm dịch: Một số người chọn sống độc thân đơn giản vì họ quá mệt mỏi với việc cho đi tất cả mọi thứ và rốt cuộc chẳng được gì.

3. Love me or hate me I’m still gonna shine.

Tạm dịch: Dù yêu hay ghét tôi, tôi vẫn sẽ tỏa sáng mà thôi.

4. My heart is, and always will be, yours.

Tạm dịch: Trái tim tôi đang, và sẽ luôn thuộc về bạn.

5. I was looking for someone that can improve my life, but then I met you and found my life in you which were already perfect.

Tạm dịch: Tôi đang tìm kiếm ai đó có thể cải thiện cuộc sống của mình, nhưng sau đó tôi gặp bạn và tìm thấy cuộc sống của tôi trong bạn đã quá hoàn hảo rồi.

6. It’s really hard to wait for the right person in your life especially when the wrong ones are so cute!

Tạm dịch: Thật khó để chờ đợi người “đích thực” trong cuộc đời bạn nhất là khi một số “người” khác quá đỗi đáng yêu!

7. I can’t really find the words to explain the way I feel when I hear your voice or when I see your face… all I can say is that I like the feeling.

Tạm dịch: Tôi không thể tìm được từ ngữ diễn tả cái cách tôi cảm nhận khi nghe giọng nói hay khi nhìn thấy gương mặt bạn… Tôi chỉ có thể nói rằng tôi thích cái cảm giác đó!

8. You can not control every situation occurs. But you can completely control your thoughts and your attitude.

Tạm dịch: Bạn không thể kiểm soát được mọi tình huống xảy ra. Nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được suy nghĩ và thái độ của mình.

9. Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.

Tạm dịch: Cuộc sống giống như việc lái một chiếc xe đạp. Để giữ được thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển.

10. There is a destiny that makes us brothers : None goes his way , everything that we send into the livesof others comes back into our lives.

Tạm dịch: Có một định mệnh biến chúng ta thành anh em: Không ai đi đường một mình, tất cả những gì ta gửi vào cuộc đời của người khác sẽ quay trở về cuộc đời của ta.

>> Xem thêm: Stt yêu thương ngắn gọn, cap yêu thương hay, hài hước

Cap tiếng Anh ngắn về cuộc sống hay, ý nghĩa

1. You’ve gotta dance like there’s nobody watching, love like you’ll never be hurt, sing like there’s nobody listening, and live like it’s heaven on earth. – William W. Purkey

Tạm dịch: Bạn hãy nhảy như thể không có ai nhìn bạn, hãy yêu như thể bạn sẽ không bao giờ bị tổn thương, hãy hát như không ai nghe thấy, và hãy sống như thể thiên đường đang ở trên trái đất.

2. To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. – Oscar Wilde

Tạm dịch: Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.

3. There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. – Albert Einstein

Tạm dịch: Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Cách còn lại là sống như thể tất cả mọi thứ đều là phép màu.

Stt Tiếng Anh Ngắn Gọn

4. Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You. – Dr. Seuss, Happy Birthday to You!

Tạm dịch: Hôm nay bạn là chính bạn, đó là một điều đúng hơn cả đúng. Không ai có thể biến thành bạn giỏi hơn bản thân bạn cả.

5. Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody. – Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower

Tạm dịch: Mọi thứ thay đổi. Và bạn bè rời đi. Cuộc sống không dừng lại cho bất kỳ ai.

6. Life’s too mysterious to take too serious. – Mary Engelbreit

Tạm dịch: Cuộc sống này quá bí ẩn để coi nó quá nghiêm trọng.

7. Nothing in life is to be feared; it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less. – Marie Curie

Tạm dịch: Không có gì trên cuộc đời này là đáng sợ; chỉ cần nó được hiểu. Đây chính là thời điểm để hiểu nhiều hơn vì thế mà chúng ta có thể lo sợ ít hơn.

8. Not how long, but how well you have lived is the main thing. – Seneca

Tạm dịch: Không phải sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là điều quan trọng.

9. Life is like playing a violin in public and learning the instrument as one goes on – Samuel Butler

Tạm dịch: Cuộc sống giống như chơi đàn violin giữa chốn công cộng và học về nhạc cụ đó khi bản nhạc cứ tiếp tục.

10. Life is too important to be taken seriously. – Oscar Wilde

Tạm dịch: Cuộc sống quá quan trọng để nghiêm túc quá với nó.

Cap tiếng Anh hay về tình bạn, status tiếng Anh hài hước

Dưới đây là những status về tình bạn bằng tiếng Anh hay nhất mà bạn có thể tham khảo.

1. It’s really amazing when two stranges become the best of friends, but it’s really sad when the best of friends become two strangers.

Tạm dịch: Thật tuyệt diệu khi hai người lạ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng thật buồn khi hai người bạn tốt trở thành hai người lạ.

2. Two persons cannot long be friends if they cannot forgive each other’s little failings.

Tạm dịch: Hai người không thể trở thành bạn lâu dài nếu như họ không thể tha thứ cho những thiếu sót nhỏ của nhau.

3. If all my friends jumped off a bridge, I wouldn’t follow, I’d be the one at the bottom to catch them when they fall.

Tạm dịch: Nếu tất cả bạn bè tôi nhảy khỏi cây cầu, tôi sẽ không theo đâu, tôi sẽ là người ở bên dưới để đón họ khi họ rơi xuống.

4. A friend is a hand that is always holding yours, no matter how close or far apart you may be. A friend is someone who is always there and will always, always care. A friend is a feeling of forever in the heart.

Tạm dịch: Bạn là người luôn nắm tay ta, cho dù ta ở cách xa đến thế nào. Bạn là người luôn ở đó, và luôn luôn, sẽ luôn luôn quan tâm. Bạn chính là cảm giác vĩnh hằng ở trong tim.

5. A friendship can weather most things and thrive in thin soil; but it needs a little mulch of letters and phone calls and small, silly presents every so often – just to save it from drying out completely.- Pam Brown

Tạm dịch: Tình bạn có thể vượt qua hầu hết mọi thứ và phát triển trên mảnh đất cằn cỗi; nhưng nó cần thỉnh thoảng bồi phủ một chút với thư từ và các cuộc điện thoại và những món quà nhỏ bé ngớ ngẩn để nó không chết khô.

6. Friends show their love in times of trouble, not in happiness.

Tạm dịch: Bạn bè thể hiện tình cảm của họ trong lúc khó khăn và không hạnh phúc.

7. Friendship… is not something you learn in school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything.

Tạm dịch: Tình bạn … không phải là cái gì đó bạn học được ở trường học. Thế nhưng nếu bạn không biết được ý nghĩa của nó thì thực sự bạn không học được gì cả.

8. There is nothing on this earth more to be prized than true friendship.

Tạm dịch: Không có gì trên trái đất đủ để lớn hơn tình bạn thật sự.

9. Two persons cannot long be friends if they cannot forgive each other’s little failings.

Tạm dịch: Hai người không thể trở thành bạn lâu dài nếu như họ không thể tha thứ cho những thiếu sót nhỏ của nhau.

10. Much of the vitality in a friendship lies in the honouring of differences, not simply in the enjoyment of similarities.

Tạm dịch: Phần lớn sức sống của tình bạn nằm trong việc tôn trọng sự khác biệt, không chỉ đơn giản là thưởng thức sự tương đồng.

Cap hay bằng tiếng Anh về tình bạn

Cap tiếng Anh buồn ngắn

Những dòng stt tiếng Anh buồn, cap hay bằng tiếng Anh có dịch dưới đây sẽ giúp bạn lựa chọn được một câu hay nhất.

1. How can you love another if you do not love yourself?

Tạm dịch: Làm sao bạn có thể yêu ai nếu không yêu chính mình?

2. Nobody is worth your tears, and the one who is, won’t make you cry.

Tạm dịch: Không có ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn vì người xứng đáng sẽ không làm bạn phải khóc.

3. The busy have no time for tears.

Tạm dịch: Người bận rộn chẳng còn thời gian để khóc.

4. When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.

Tạm dịch: Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.

5. If you leave me when I fail, don’t catch me when I succeed.

Tạm dịch: Nếu bạn rời bỏ tôi khi tôi thất bại, đừng đến bên cạnh khi tôi thành công.

6. Tear are the silent language of grief.

Tạm dịch: Nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của đau buồn.

7. Sadness is always the legacy of the past; regrets are pains of the memory.

Tạm dịch: Nỗi buồn là di sản của quá khứ; sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức.

8. Don’t try so hard, the best things come when you least expect them to.

Tạm dịch: Đừng vội vã đi qua cuộc đời vì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn đúng vào lúc mà bạn ít ngờ tới nhất.

9. The tears fall, they’re so easy to wipe off onto my sleeve, but how do I erase the stain from my heart?

Tạm dịch: Lệ rơi, thật dễ để dùng ống tay áo lau chúng đi, nhưng tôi phải làm thế nào để xóa vệt nước mắt khỏi trái tim mình?

10. Smile, even if it’s a sad smile, because sadder than a sad smile is the sadness of not knowing how to smile.

Tạm dịch: Hãy cười, thậm chí dù đó là nụ cười buồn bã, bởi còn đáng buồn hơn nụ cười buồn bã là sự bi thảm vì không biết phải cười thế nào.

11. All good things must come to an end, but all bad things can continue forever.

Tạm dịch: Mọi thứ tốt đẹp đều phải kết thúc, nhưng những điều đen tối cứ tiếp tục mãi mãi.

12. Sorrow is knowledge, those that know the most must mourn the deepest, the tree of knowledge is not the tree of life.

Tạm dịch: Đau khổ là tri thức, người biết nhiều nhất bi thương nhiều nhất, cây tri thức không phải cây đời.

Cap hay bằng tiếng Anh buồn, ngắn

Trên đây là những dòng cap tiếng Anh ngắn hay mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi!

Nếu có nhu cầu đặt mua các sản phẩm chăm sóc da mặt, đồng hồ…, bạn hãy truy cập website META.vn hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hotline dưới đây để được tư vấn và hỗ trợ mua hàng nhanh chóng.

>> Tham khảo thêm:

  • Những câu nói, cap, stt tiếng Anh ngắn gọn hay về tình yêu
  • Tên FB hay – Đặt tên Facebook hay bằng tiếng Việt, tiếng Anh, Hàn độc lạ
  • Những câu nói tiếng Hàn, tiếng Anh hay về thanh xuân
  • Stt hay khi đăng ảnh vui ngắn gọn, cap dễ thương để đăng ảnh
  • Cap hay cho ảnh đại diện, stt hay khi đăng ảnh đại diện
  • Stt order thả thính, stt cho em order hay nhất